Ontzorgen! 

 

Alle organisaties worden voortdurend geconfronteerd met veranderingen in markten, concurrentieverhoudingen, wettelijke regelingen, interne verhoudingen en prioriteiten. 

IST SA ondersteunt u als er problemen of juist nieuwe mogelijkheden ontstaan, waarop u moet inspelen.

 

IST SA biedt uw organisatie (bedrijf, overheid of andere instelling) uitkomst als u:

 

•-door veranderde omstandigheden opnieuw uw koers moet bepalen;

•-overweegt te starten met nieuwe producten, diensten of activiteiten;

•-nieuwe markten wilt betreden;

•-de missie of het gewenste imago van uw organisatie zowel in- als extern wilt herdefiniëren en uitwerken, of te maken krijgt met overnames, fusies, verzelfstandiging en/of privatisering

 

IST SA kan u dan heel goed van dienst zijn omdat:

 

•-de opdrachten worden uitgevoerd door iemand met jarenlange ervaring op verantwoordelijke posities in grote en middelgrote organisaties;

•-daarmee strategisch inzicht wordt gecombineerd met een praktische, resultaatgerichte houding;

 

IST SA ontzorgt op al die gebieden die u zelf wellicht niet leuk en plezierig vindt om te doen. 

 

Praktisch gezien kunt u bij IST SA terecht voor;

 

 • -Het maken van uw bij de wet verplichte risico-inventarisatie
 • -Het onderhouden en naleven hiervan binnen uw bedrijf met alles wat daarbij hoort
 • -Het regelen van uw vergunningen en actueel houden hiervan
 • -Het opstellen van onderhoudsplannen voor de machines binnen uw bedrijf
 • -Het regelen en onderhouden van uw verzekeringen
 • -Het doen van ziekte verzuim begeleiding . Denk hierbij aan verslaglegging e.d. of         de contacten en contracten met uw eventuele ARBO dienst
 • -Het regelen van keuringen va uw apparatuur. Van brandblusser tot boormachine
 • -Het coachen of aansturen van personeel in probleemsituaties
 • -Coaching on the job op elk bekend werkterrein
 • -Het controleren op arbeidsomstandigheden bij extern geplaatst personeel
 • -Het doen van werkplekinspecties en/of toolbox-meetingen

 

Extra informatie vindt u in het rechter menu.