Huisreglement

 

Huisregels geven aan welk gedrag binnen een bedrijf niet wordt getolereerd en hebben in dat kader een preventief karakter. Voor de medewerkers bieden huisregels houvast en duidelijkheid van wat wel en wat niet getolereerd wordt. Er moet worden gezorgd dat alle medewerkers bekend zijn met de huisregels en men moet bekend zijn met hoe er omgegaan wordt met de huisregels.

 

Handhavingsbeleid huisreglement

 

Bij het stellen van regels moeten deze ook door alle medewerkers worden gehandhaafd.

 

Het handhavingsbeleid met betrekking tot de huisregels bestaat uit vier stappen:

 

 

  1. Het controleren van de regels;
  2. Het corrigeren van medewerkers en bezoekers bij regelovertreding;
  3. Een sanctie uitdelen na een waarschuwing bij regelovertreding;
  4. Het afdwingen van een sanctie bij geen medewerking van de overtreder.

 

Al deze zaken kunnen worden verwoord in het huisreglement. Een niet onbelangrijk document welke voor veel duidelijkheden zorgt! 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op !