Wat is VCA ?

 

Veilige werkomgeving en -omstandigheden zijn belangrijk voor iedereen, zowel voor werknemers als tijdelijke arbeidskrachten (uitzendkrachten en aannemers). Om bedrijven die diensten verlenen aan de petrochemische industrie te beoordelen en te certificeren op hun veilige werkwijze ontwikkelde de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) VCA, wat VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) betekent. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Inmiddels wordt het VCA systeem gebruikt in allerlei sectoren van de industrie :

  • bouwkundige werkzaamheden
  • elektrotechniek en procesbesturing : bijvoorbeeld onderhoud van procesbesturingssystemen en elektrische systemen.
  • werktuigbouwkundige activiteiten : bijvoorbeeld constructie en onderhoudswerkzaamheden.
  • overige technische diensten, bijvoorbeeld isolatie (verwijderen/aanbrengen), steigerbouw, industriële stellingbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, verticaal transport, horizontaal transport, hefwerktuigen, brand- en mangatwachten, inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.) enz.

 

Met een VCA certificaat kunt u aantonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee wordt dus voorkomen dat de opdrachtgever en de aannemer diverse acties moeten ondernemen ter waarborg van de veiligheid, gezondheid en milieu, aangezien dit allemaal al van te voren is geregeld.

Veel opdrachtgevers stellen een VCA-certificering als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten, simpelweg vanwege het gemak en de zekerheid dat een aannemer een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering voert.

VCA CERTIFICAAT

Er zijn twee verschillende verschillende cursussen beschikbaar voor het behalen van het VCA certificaat : B VCA (basisveiligheid VCA), een training gericht op de operationele medewerkers van een bedrijf, en VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden), een cursus bedoeld voor operationeel leidinggevenden.

Na het volgen van de VCA cursus dient examen gedaan te worden, en bij een positief resultaat ontvangt de deelnemer het VCA certificaat wat 10 jaar geldig is (na afloop van deze termijn dient opnieuw een examen afgelegd te worden). Een persoon in het bezit van een VCA diploma laat zien dat hij/zij serieus is omtrent veiligheid, milieu en gezondheid !

VCA BEDRIJFSCERTIFICAAT

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA bedrijfscertificaat mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatieinstelling, heeft dit immers aangetoond. Een ander belangrijk kenmerk van VCA bedrijfscertificering is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of het bedrijf nog aan alle VCA eisen voldoet, de aannemer staat dus als het ware "onder toezicht" van de instelling die het VCA certificaat heeft verstrekt.

Er zijn drie verschillende bedrijfscertificaten : VCA * (één ster), VCA ** (twee sterren) en VCA Petrochemie. VCA * is voor bedrijven met minder dan 35 werknemers en geen hoofdaannemerschap in hun werkpakket voeren. VCA ** is voor bedrijven met meer dan 35 werknemers of hoofdaannemerschap in hun werkpakket hebben (ook indien zijn minder dan 35 werknemers hebben !). VCA Petrochemie is voor bedrijven die werkzaamheden verrichten in de petrochemische industrie.

 

IST SA kan het VCA traject voor uw personeel en voor uw bedrijf voor u verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.