ISO certificatie

 

In een ISO norm worden eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen wanneer men een ISO certificaat wenst te behalen. 
Om aan de normeisen te voldoen dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen.
Wanneer men voldoende kennis en deskundigheid in huis heeft, zou men dit proces  zelfstandig kunnen uitvoeren.
Over het algemeen echter, huurt men hiervoor externe expertise in bij gespecialiseerde ISO adviesbureaus zoals Ist Sa.

Zodra de organisatie en/of de adviseur van mening is dat men voldoet aan de eisen van de norm, kan dit getoetst worden door een certificatie-instelling. 
Een toetsing door een certificatie-instelling gebeurt, ongeacht voor welke ISO kwaliteitsnorm men een certificaat wil behalen, op een eenzelfde manier. 
Dit is vastgelegd in de eisen waaraan een certificatie-instelling moet voldoen.
Een Certificatie Instelling wordt geaccrediteerd en gecontroleerd door een accreditatie instelling.
In Nederland door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl).

 

 

De geldigheidsperiode van een ISO certificaat is drie jaar. Na drie jaar zal er een uitgebreider onderzoek uitgevoerd worden door de certificatie-instelling, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden.

 

Wij kunnen deze ISO certificering voor u verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.