Coaching on the job.

 

Coaching on the job is een intensieve vorm van begeleiding. Het is een persoonlijke manier om vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen. De coaching vindt plaats op de eigen werkplek, tijdens een vergadering, bij een presentatie of wat verder relevant is. De coach observeert het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Hoe gaat iemand om met collega’s en leidinggevenden en eventuele klanten. Met feedback maakt de coach de betrokkene bewust van ineffectief gedrag en de valkuilen.

 

De begeleiding

Het doel van coaching on the job is het versterken van het reflectieve vermogen op ‘t eigen handelen. De nieuw verkregen inzichten stimuleren de bereidheid tot het verder ontwikkelen van gewenste competenties, zodat door toepassing van meer effectief gedrag het resultaat van de prestaties verbeteren. Deze vorm van begeleiding is sterk oplossingsgericht.

 

Over het algemeen ervaren coaches en medewerkers het geven van feedback en complimenten als effectief, net zo als het stellen van reflectievragen en vragen om inzicht te krijgen in de manier van werken en het gelijkmatig geven van verantwoordelijkheid.

Heldere doelen

Duidelijkheid over intenties en verwachtingen vragen ook in dit soort coachrelaties veel aandacht, evenals het stellen en bespreken van doelen. Voor de leidinggevende is het dan prettig om de doelen scherp te krijgen, het GROW model kan daarbij behulpzaam zijn. GROW is een acroniem voor Goal – Realiteit – Opties – Wil. Stel bijvoorbeeld vragen als hoe weet je dat je je doel hebt bereikt en hoe weet jij dat je probleem is opgelost. Natuurlijk bieden andere theorieën en gezond verstand hulp bij het helder formuleren van de doelen.

 

Training en coaching

Coaching on the job is geschikt voor vrijwel alle functies, maar blijkt toch het meest te worden geboden aan het management. Tegenwoordig zijn binnen grote organisaties innovaties en nieuwe uitdagingen meer regel dan uitzondering, waardoor de noodzaak van opleiding binnen die organisaties toeneemt. Vaak wordt dan gekozen voor interne coaches, zij krijgen eerst een toegepaste training waarna zij hun kennis delen met de overige medewerkers binnen de organisatie. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid van leren op het werk relatief snel, effectief en goedkoop is. Vermeldenswaard is hier nog de combinatie van bijvoorbeeld een salestraining die wordt afgesloten met coaching op de werkplek om het geleerde in de praktijk te brengen.

 

Tijdmanagement

Daarnaast is er de laatste jaren een trend gaande van coaches die medewerkers op het werk ondersteunen bij chronisch tijdgebrek, stress en het beheersbaar maken van elektronische informatie. Die ontwikkeling gaat gelijk op met de wens mensen zo effectief mogelijk te laten werken binnen kantoororganisaties.

 

Management coaching

Naast individuele begeleiding kan coaching on the job ook gericht zijn op een heel team. Bijvoorbeeld kan er voor worden gekozen om met externe begeleiding te werken aan de onderlinge samenwerking of de communicatie binnen een managementteam te verbeteren.

 

Outplacement

In plaats van coaching on the job wordt de laatste tijd ook wel gebruik gemaakt van het woord jobcoaching. Vaak is het dan begeleiding in samenhang met reïntegratie of als iemand op zoek is naar een andere baan en gebruik maakt van een outplacement traject. Naast de reguliere coachactiviteiten om de medewerker te ondersteunen op de werkplek, brengt de de jobcoach bij reïntegratie de arbeidsbelemmerende problemen in kaart en adviseert betrokkenen over mogelijke interventies. Niet alleen werkgevers maar ook het UWV en gemeentes zijn regelmatig opdrachtgever bij reïntegratietrajecten.

 

Meer weten ? Neem contact met ons op.